Falkenberg – När hösten närmar sig

Eftersom jag reser en hel del i mitt jobb tänkte jag berätta om en del av de platser jag besöker. Jag brukar besöka Falkenberg minst en gång per år. Många förknippar nog Falkenberg med närheten till Ullared eller Falkenbergs välkända stränder. Men Falkenberg erbjuder så mycket mer.

Tullbron

Det finns få landmärken som förknippas så mycket med Falkenberg som Tullbron. Den vackra stenvalvsbron, som byggdes i mitten av 1700-talet, går över den forsande Ätran och binder samman centrum och den södra delen av Falkenberg. Namnet kommer ifrån att fram till 1914 fick besökare betala tull för att ta sig in i staden. Oavsett årstid eller väder så står den där, stabilt och tryggt. När livet och vardagen i staden går upp och ner som sig bör så står Tullbron kvar som en pålitlig klippa, ett vackert och omtyckt monument för stadens invånare och besökare. Miljoner laxar har tagit sig under bron genom åren, vid dess södra fäste firas sommaren varje år med otaliga picknickar och på nyårsnatten samlas Falkenbergare här för att minnas och se framåt.

Bropelare utan bro

Här finns också många fina promenadstråk. Ett sådant är Doktorspromenaden    som bara ligger ett stenkast från den lilla stadens liv och myller. Här kan du njuta av vackra scenerier utmed det ömsom lugna ömsom forsande vattnet. Längs med Ätran slingrar sig Doktorspromenaden, en rogivande promenad i vacker miljö. Här går du under stolta träd som ramar in ån med sina kraftiga trädkronor. Ätran är ett av Sveriges bästa laxfiskevatten och under fiskesäsongen kommer du att se en och annan fiskare som prövar lyckan ute i ån. Doktorspromenaden har fått sitt namn efter doktor Gustaf Adam Ehrengranath, som var stadsläkare i Falkenberg 1856-1877. Han ville ge sin tids falkenbergare möjlighet att gå stärkande promenader och lät på egen bekostnad göra i ordning den promenad som nu bär hans namn. Du kommer på vägen passera en brunn med en porträttmedaljong av doktor Ehrengranath. Promenaden var färdig 1861 och är två kilometer lång.

Hallänsk strand

Falkenberg är det rätta stället för alla som bär en havslängtan. 13 kilometer sandstränder och en ännu längre kustremsa med klippor, lågväxta tallskogar och strandängar. Mest känd är nog Skrea strand, men här finns även Olofsbo strand som erbjuder fin vit sand, klart vatten och höga sanddyner. Ugglarp strand finns inte bara en utan faktiskt tre fina stränder. I Ringsegård finns en mer än 2 km lång sandstrand. Långasand blir lätt en favorit. Här är det riktigt långgrunt och barnvänligt. Stranden är inramad av klippor i både norr och söder. Härifrån har du en fantastisk utsikt över kusten. Precis norr om Glommens samhälle finns en lång härlig sandstrand med låga sanddyner. Rosendals strand erbjuder en vacker sandstrand omgiven av strandängar och öppna landskap. Rosendal är belägen 12 km norr om Falkenberg längs kustvägen mellan Glommen och Morup. På Stafsinge strand är det sällan trångt. Med cykelavstånd från centrum är det perfekt för ett kvällsdopp. Eller ta med picknick och stanna hela dagen.

Genuin träbebyggelse

Falkenberg började träda in i historiens ljus i slutet av 1200-talet, varifrån de första skriftliga beläggen finns. Staden kom möjligen att ta över som lokalt maktcentrum efter en tidigare plats i Stafsinge. Den var då, liksom övriga Halland, dansk. Från 1300-talet och fram till nordiska sjuårskriget fanns även staden Ny-Falkenberg. Falkenbergs borg, varifrån Falkenbergs slottslän styrdes, förstördes av Engelbrekts trupper 1434 och kom inte att byggas upp, vilket gjorde att slottslänet försvann. Det första kända privilegiebrevet för staden är från 1558. Staden växte sedan upp på den norra sidan av Ätran, men kom under 1900-talet att även sprida sig till den södra sidan av ån.

Näringslivet i Falkenberg har vuxit fram genom åren. Laxfisket har varit en viktig stomme i stadens näring och finns omtalat första gången redan på 1500-talet. Många gånger har stadens fiske beskrivits som Västkustens bästa. Under de senare delarna av 1800-talet stod laxfiskandet för en dryg femtedel av stadens näringsliv och nu för tiden uppskattas fisket i staden inbringa runt fem miljoner kronor varje år. Falkenberg började växa till sig som stad under andra halvan av 1800-talet. Kraftigt förbättrade kommunikationsmöjligheter och en påbörjad industrialisering bidrog till att folk flyttade hit. Samtidigt förbättrades även hamnen som också blev större. Nu kunde man ta emot båtar från Hallands Ångbåts AB som gick i trafik längs kusten och man kunde även exportera virke från inlandet genom Falkenbergs hamn. Under en tid var Falkenberg en betydande hamnstad med mycket import och export som gick genom hamnen. I slutet av 1800-talet förlorade dock Falkenberg sin ångbåtstrafik samtidigt som kaffeimporten genom hamnen minskade ordentligt. Hamnen var inte längre en lika viktig del av Falkenberg. År 1885 nådde järnvägen Falkenberg med trafik från Halmstad och Varberg och Falkenberg hade redan då en telegrafstation. De förbättrade kommunikationerna ledde till att Falkenberg blev mer och mer av en centralort i området och staden växte.  År 1896 grundades bryggeribolaget Falken som sedan dess varit en av de största arbetsgivarna i staden.

Land möter hav

I början av 1900-talet kom badtrenden och allt fler började bada vid Skrea strand. Badhytter byggdes och en turistnäring började etableras. Bland annat byggdes det som idag är känt som Hotell Strandbaden, år 1937.

Idag är Falkenberg en växande kommun med en ljus framtidstro. Många flyttar hit tack vare den vackra miljön vid kusten och närheten till många andra städer. Näringslivet har en stor potential och ett blomstrande småföretagande. Det finns en entreprenörsanda i staden och många nya företag grundas här. På senare år har företag som Triventus, Unident och Kosmonaut Event grundats i staden. Kommunikation, ny teknik och innovation är i fokus. Falkenbergs tyngre industrier har ersatts av småföretag som i större utsträckning arbetar med tjänster och service snarare än fysisk produktion. Bland annat har nöjesbolaget 2Entertain huvudkontor i staden och andra stora arbetsgivare är Carlsberg, SCA, Netto Marknad, Specialkarosser och Greif. Den allra största arbetsgivaren i kommunen är GeKås i Ullared som är Sveriges största handelsort och lockar människor från hela Skandinavien varje år.

 

Resenär/Resenärer: Mats Rutgersson

Ungefärlig totalkostnad för resan (per person): 500 SEK

Resans höjdpunkter: Havet, Staden, och naturen längs Ätran.

Resans längd: 1 dag

Värt att tänka på / fällor som bör undvikas: Alla resenärer som årligen övernattar i Ullared borde göra övernattningen i Falkenberg istället.

Betyg för resan: 4