Karlskrona – En stad med både historia och skärgård.

Skärgården i Blekinge arkipelag är mycket vacker och speciell. Här finns en mängd historiska öar att besöka och du tar dig lätt ut till dessa via någon av skärgårdsbåtarna.

Stadskärna med den kända klockstapeln i bakgrund.

Örlogsstaden Karlskrona är Sveriges marina bas och är numera även en del av UNESCOs världsarvslista. Här ligger stora skepp och fartyg för ankar med flaggan i topp och doften av tjära är lika självklar som Rosenbom nere vid Amiralitetskyrkan. Men vad finns det då att att göra i Karlskrona, den stad som Karl XI hade planer på att göra till Sveriges huvudstad?

Kungsholms fort är en militär befästning i Blekinge skärgård som idag tillhör den svenska flottan. Kungsholms fort är idag världens äldsta kontinuerligt befästa militäranläggning, då den har varit bemannad ända sedan 1600-talet. Mellan år 1902 och år 2000 användes fortet som utbildningsplats åt delar av Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2). Fortet är statligt byggnadsminne sedan 25 januari 1935. ungsholms fort började byggas på order av Sveriges dåvarande konung, Karl XI och skulle skydda Örlogsstaden Karlskrona vid det södra inloppet i dess skärgård. I juli 1680 var de första artilleripjäserna på plats och byggnationen var igång. Stenen som användes tog man från Kristianstad, Landskrona och Helsingborg. Samtidigt började man bygga Drottningskärs kastell på grannön Aspö. Tanken var att de två befästningarna tillsammans skulle skydda den 1 200 meter breda inseglingsleden mellan de två öarna. När det stora nordiska kriget bröt ut år 1700 var Kungsholmen långt ifrån färdigbyggd, och var inte heller klar vid krigets slut 1721. Den främsta anledningen till detta var brist på pengar. I rapporten från befästningskommissionen 1724 kan man läsa att Kungsholmen på grund av dåligt underhåll var mycket förfallen. Upprustning påbörjades, men det dröjde till 1788 innan man kunde kalla anläggningen för färdig. Året efter blockerades Karlskrona av en rysk flotta, men det blev aldrig någon strid. År 1820 inleddes en omfattande modernisering och ombyggnad. Kungsholmen fick samtidigt status som fästning. I mitten av 1800-talet dök den räfflade kanonen upp på slagfälten och den gamla massiva rundkulan av järn byttes ut mot spetsiga projektiler, som dessutom kunde förses med sprängämnen. Detta gjorde att man snabbt och relativt enkelt kunde skjuta sönder tjocka murar, vilket tydligt demonstrerades vid en provskjutning mot Vaxholms kastell. Dessa nya rön ledde till att man ytterligare förstärkte Kungsholmen 1873–1879. Kanoner byttes också ut och modern utrustning som avståndsmätare och strålkastare tillkom.

Här finns väldigt mycket att göra för alla smaker. Mitt tips är att söka information på Google innan du åker dit och sedan upptäcker det som intresserar dig mest. Staden är liten och det omöjligt att gå fel. Allt ligger dessutom centrerat så att du kan upptäcka det mesta via promenader och helt utan bil.

Dock vågar jag påstå att detta är en stad man besöker under maj – september. Övriga månader föreställer jag mig att staden kan vara lite trist. Men det är en stad jag rekommenderar alla att besöka.

Sommartid skulle man även kunna boka boende ute på Aspö dit det går bilfärja. Ta gärna med cyklar för turer runt denna vackra ö.

Kristianopel är en småort i Kristianopels socken i Karlskrona kommun i Blekinge län. Under 1600-talet var Kristianopel stad. Kristianopel hade en stadsplan utformad efter moderna principer och var Nordens första renässansstad. Från denna tid är den 3 km långa stadsmuren med bastioner, uppförd 1603–1606 efter italienska förebilder. Den är bäst bibehållen på södra och västra sidan. Vidare finns det så kallade norra bålverket, på vilket nu står en väderkvarn. På platsen har man gjort flintfynd som indikerar att det har funnits stenåldersboplatser här. Staden Kristianopel (danska: Christianopel) anlades 1599 på order av Kristian IV av Danmark på ön Korsaskär i närheten av den forna staden Avaskär. Danmark anlade under den här tiden en rad gränsbefästningar för att skydda sig emot de svenska stormaktsambitionerna, befästningarna låg i rad: Akershus, Bohus, Varberg, Halmstad, Lagaholm, Christianstad och Christianopel. Under Kalmarkriget överrumplade den 25 juni 1611 kronprins Gustav Adolf med en mindre styrka Kristianopel och tog eller förstörde danskarnas förråd som man samlat där. Staden lades i aska och kyrkan revs. Den nya kyrkan Heliga Trefaldighetskyrkan byggdes åren 1618–1624. Stadsprivilegierna från Avaskär och den närliggande staden Lyckå fördes över och Kristianopel fick stadsprivilegier 1622. 1637 befästes staden av danskarna. Kristianopel fick åter stadsprivilegier 1648. Kristianopels betydelse som gränsbefästning minskade när Blekinge efter freden i Roskilde blev svenskt 1658. Efter 1658 iståndsattes dess befästningar. 1663 bestämdes att de genast skulle rivas, men 1670 och 1672 reparerades de och 1673 beslöts att Kristianopel skulle ”konserveras”. 1676 fördes emellertid bestyckningen till Karlshamn. Den 25 september samma år besattes det av svenskarna övergivna Kristianopel av en från danska flottan landsatt styrka under överstelöjtnant Barthold Velentin von Lützow, som började iståndsätta de halvt raserade fästningsverken och gjorde Kristianopel till en av snapphanarnasförnämsta stödjepunkter. Mellan 11 och 22 februari 1677 belägrades staden av svenskarna och den 22 februari nödgades Lützow dagtinga, fästningsverken raserades och borgarna befalldes flytta till andra orter. Befästningen ansågs farlig för Sverige och 1678 utfärdades befallning att intet enda hus skulle få kvarstå. Befolkningen flyttades till Ronneby, Växjö och Karlshamn. 1686 fick dock Kristianopel rättigheter som lydköping under Karlskrona stad.1890 hade Kristianopel 137 innevånare och 1932 102 innevånare. Stadsmuren i Kristianopel är 3 km lång.

 

Resenär: Mats Rutgersson

Totala kostnader resa (exkl. shopping): Ca 1 500 SEK person. Jag utnyttjade frinätter som jag har via Svenska Logi. Men boende är annars relativt billigt i Karlskrona.

Höjdpunkter: Skärgårdsturen som tog ca 2 timmar. Kristianopel ca 2 mil nordost om staden

Researrangör: Bokade allt själva

Antal dagar: 2 hotellnätter.

Tips: Åk hit om du vill koppla av en helg. Det finns gott om restauranger, men trots mycket människor är det en lugn liten stad.

Betyg resa: 4